Μανώλης Χατζημάρκος

ΔΙΣΚΟΙ 45 ΣΤΡΟΦΩΝ

th disc45 blank

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (1966)

ΕΚΔΟΣΗ COLUMBIA

Δεύτε ίδωμεν πιστοί - Χριστός γεννάται δοξάσατε -
Νάματα Ιορδάνεια Φωνή κυρίου επι των υδάτων.

th disc45 02

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (1966)

ΕΚΔΟΣΗ COLUMBIA

Κατευθυνθήτω - Έδοκας κληρονομίαν - Κύριε των Δυνάμεων -
Ψυχή μου, ψυχή μου Κατανυκτικόν.

th disc45 01

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (1966)

ΕΚΔΟΣΗ COLUMBIA

Εν ταις λαμπρότησι των Αγίων σου - Ότε η αμαρτωλός -
Εξέδυσαν με Εξηγόρασας ημάς.

th disc45 03

ΥΜΝΟΙ ΜΑΝΩΛΗ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ (1966)

ΕΚΔΟΣΗ COLUMBIA

Μυστήριον ξένον - Το αληθινόν φως επεφάνη - Άξιον εστί.

th disc45 04

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (1967)

ΕΚΔΟΣΗ COLUMBIA

Απόστολοι εκ περάτων - Ο γλυκασμός των αγγέλων -
Χρυσοπλοκότατε πύργε Άλαλα τα χείλη των ασεβών -
Ω του παραδόξου θαύματος - Πεποικιλμένη
Κράτημα πλ.α (Μπερεκέτου) - Εν τη γεννήσει την παρθενίαν.