Μανώλης Χατζημάρκος

ΔΙΣΚΟΙ 45 ΣΤΡΟΦΩΝ

th disc45 02

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (1966)

ΕΚΔΟΣΗ COLUMBIA

Κατευθυνθήτω - Έδοκας κληρονομίαν - Κύριε των Δυνάμεων -
Ψυχή μου, ψυχή μου Κατανυκτικόν.

product request