Μανώλης Χατζημάρκος

ΔΙΣΚΟΙ 45 ΣΤΡΟΦΩΝ

th disc45 04

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (1967)

ΕΚΔΟΣΗ COLUMBIA

Απόστολοι εκ περάτων - Ο γλυκασμός των αγγέλων -
Χρυσοπλοκότατε πύργε Άλαλα τα χείλη των ασεβών -
Ω του παραδόξου θαύματος - Πεποικιλμένη
Κράτημα πλ.α (Μπερεκέτου) - Εν τη γεννήσει την παρθενίαν.

product request