Μανώλης Χατζημάρκος

ΒΙΒΛΙΑ

th book 06

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΝ Α (ΒΟΛΟΣ 1974)

Το βιβλίο αποτελείται από 26 Μαθήματα που περιέχουν θεωρία της μουσικής (τι είναι μουσική, τι είναι το πεντάγραμμο κ.λ.π), μελωδικές ασκήσεις καθώς και τραγούδια (ο πεύκος, η σημαία κ.α.).

product request
Μανώλης Χατζημάρκος