Μανώλης Χατζημάρκος

ΜΟΥΣΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(15 ψήφοι)
Εξέδυσαν με.
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(13 ψήφοι)
Άξιον Εστί
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(11 ψήφοι)
Έδωκας κληρονομίαν
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(9 ψήφοι)
Ψυχή μου, ψυχή μου
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(9 ψήφοι)
Ο Τυφλός Γεννηθείς
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(11 ψήφοι)
Ότε η Αμαρτωλός
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(9 ψήφοι)
Τη Υπερμάχω
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(11 ψήφοι)
Ερχόμενος ο Κύριος
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(13 ψήφοι)
Ύμνος της Αγάπης
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(10 ψήφοι)
Κατευθυνθήτω η Προσευχή
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(15 ψήφοι)
Χριστός Γεννάται