Μανώλης Χατζημάρκος

ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, 15-02-1953

ΜΕΜΥΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΜΥΗΤΟΙ ΑΠΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΑΣΓΙΑΝ, ΕΘΑΥΜΑΣΑΝ ΕΝΑΝ ΨΑΛΤΗΝ

ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, 15-02-1953

ΠΕΛΑΣΓΙΑ, 11, - Είχα την καλήν τύχην ν’ ακούσω χθες, εις της εκκλησίαν Ράχεων, επ’ ευκαιρία της τοπικής εορτής του Αγίου Χαραλάμπους, ένα εκ των καλλιτέρων ιεροψαλτών της Ελλάδος, τον πρωτοψάλτη της Μητροπόλεως Βόλου και διευθυντήν της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Μαγνησίας κ. Εμμανουήλ Χατζημάρκον...