Μανώλης Χατζημάρκος

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ 

 

Aγαπητέ μου Πρόεδρε,

Με ιδιαίτερη χαρά δέχθηκα τους χαιρετισμούς σας από την όμορφη περιοχή σας και την χαροποιόν γνωστοποίησιν ότι ο Σύλλογός σας συμπληρώνει εικοσιπέντε (25) έτη λίαν ευδόκιμου προσφοράς, στην Ελληνική Μουσική μας παράδοση.


Χαιρετίζω την απόφαση σας να εορτάσετε το γεγονός αυτό με σειράν εκδηλώσεων και σας δηλώνω ότι πάνυ προθύμως θα συνεορτάσω μαζί σας, εις όλας τα μουσικο-πνευματικάς εργασίας του τόσον πρωτοπόρου Συλλόγου σας και να ευχηθώ οι δραστηριότητες του Συλλόγου σας να συνεχίσουν επί έτη πολλά.

Πρόεδρε μου,


Αντί άρθρου, σας γράφω ορισμένες σκέψεις μου, τις οποίες το πρώτον εμπιστεύομαι στο Συμβούλιόν σας και είναι οι κάτωθι:

  1. Η Βυζαντινή Μουσική ως γνωστόν λέγεται και Εκκλησιαστική. Στον όρο Εκκλησιαστική μπορεί να υπαχθεί η Μουσική του Σακελλαρίδη, του Πολυκράτη ή κάποιο άλλο σύστημα Μουσικής;
  2. Κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας, η Βυζαντινή Μουσική εδιδάσκετο εκτός του Ιερού Αναλογίου και εις τα σχολεία του Γένους ή και σε άλλες Σχολές της Εκκλησίας. Ποίοι εδίδασκον και τι σύστημα ηκολούθουν;
  3. Η Βυζαντινή Μουσική παρουσίαζε κατά καιρούς ξένα στοιχεία με τα οποία ησχολήθησαν πολλοί μεταρρυθμιστές. Σε όλες αυτές τις κοσμογονικές αναστατώσεις πώς αντέδρασε η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία αλλά και ή αυτοκέφαλος Εκκλησία της Ελλάδος;
  4. Στα Ιόνια Νησιά μας διαμορφώθηκε ένα άλλο είδος Εκκλησιαστικής Μουσικής. Ποία η αντίδρασις μεμονωμένων ατόμων και Συλλόγων αλλά και του Ιονίου Πανεπιστημίου και των άλλων Μουσικών Πανεπιστημιακών σχολών;
  5. Τι πρέπει να γίνει προκειμένου οι ψάλτες και οι κληρικοί να ψάλλουν «εν ενί στόματι και μια καρδία» βάσει γενικών κανόνων και αρχών έτσι ώστε να ακούγεται μια μουσική σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες μας;
  6. Μήπως έφθασε ο καιρός να μεταγραφούν όλα τα γνήσια Βυζαντινά μέλη στο πεντάγραμμο, σωστά όμως, για να γίνει γνωστό το μεγαλείο της ποίησης και της μελωδικής γραμμής της Μουσικής μας, σε δισεκατομμύρια αμύητους ανθρώπους του Πλανήτη μας. Ερωτώ, μήπως;

Αφορισμούς δεν θέλω από ημιμαθείς και αμαθείς για το τόσον σπουδαίο θέμα της μουσικής μας που καλούμεθα όλοι κληρικοί και ψάλτες να ανασκουμπωθούμε για να επιλύσουμε το θέμα αυτό με αίσθημα ιστορικής ευθύνης...

Εμπρός, Πρόεδρε! Να! λίγα θέματα με τα οποία μοιραίως θα ασχοληθεί και ο δικός σας δραστήριος Σύλλογος την ερχόμενη εικοσιπενταετία!...

Με πολλή αγάπη.

Αντίγραφο από την επιστολή που έστειλε ο Μανώλης Χατζημάρκος στον Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Αιγιαλείας τον Οκτώβριο του έτους 1979.