Μανώλης Χατζημάρκος

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η απονομή βραβείων, τιμητικών διακρίσεων και οι επαίνων είχαν μεγάλη συχνότητα κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου του Μανώλη Χατζημάρκου. Ο ίδιος κρατούσε συνεπές αρχείο με φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις που γίνονταν προς τιμή του.
Παρατίθενται οι πιο σημαντικές φωτογραφίες από το αρχείο αυτό.

 

 

 

Μανώλης Χατζημάρκος