Μανώλης Χατζημάρκος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τα έτη 1960, 1961, 1962, ο Μανώλης Χατζημάρκος προσεκλήθει από τους φίλους του στην Κωνσταντινούπολη όπου και έψαλε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κουρτουλούς.

Μανώλης Χατζημάρκος